Page 1 of 1

Objektiv?

Posted: 19 Sep 2007, 07:18
by Eldoriath
Funderade bara på om vi kommer få reda på dessa före vi kommer på plats eller efter.

Posted: 20 Sep 2007, 11:57
by Berget-events
AV säkerhetsskäl kommer dessa på plats