Sammanfattning (ingame)

Survivalgame 2007
Post Reply
User avatar
Majk
Berget Crew
Berget Crew
Posts: 181
Joined: 13 Jan 2007, 21:38
Location: H?rn?sand

Sammanfattning (ingame)

Post by Majk » 24 Sep 2007, 13:52

Fredag 21/9

Info
Guerrillan har gjort en taktisk reträtt, flyttat sin HQ och övergett sina skyddsobjekt på Specksta.
Guerrillan har skjutit ner CO för GSF, general Daffy, i sin spaningshelikopter.
GSF:s landsättning är spridd, medicin och ammunition saknas i Governments basecamp.


Order Government;
Hitta Medicin och Ammo. Hitta Gurrillans och CMs HQ. Rules of engagement; Civilian Militia skall endast bekämpas om de uppträder hotfullt med skjutvapen

Order Guerrilla;
Inled förhandling med CM då ni är kraftigt undrlägsna i manskap och Eldkraft.
Order Militia: Försök få tag på förnödenheter. Trupperna är hungriga, fattiga, sjuka och saknar både ammo och medicin.

Government lyckas med att hitta mycket ammo och medicin. De finner 2 dropps på ett fält några km ovanför deras HQ, en mindre spaningstrupp lyckas även finna en låda med ammo och en låda med medicin vid Guerrillans ammodepå.
Varken Guerrillas eller CMs HQ går att finna.

Guerrilla
som numera har ett mobilt HQ lyckas finna CMs HQ, dock har den ammunition och medicin de tänkt förhandla med försvunnit. Förhandlingar inleds.

Civilian Militia gör ett tappert försök att finna den ammo och medicin som droppats av Governments flyg. Förlusterna blir stora efter att eld öppnats mot Governments trupper. Militia tvingas till en reträtt då för många skadats av Government.
Förhandlingar med Guerrilla inleds sent på natten.

Civilian Militia går med på följander avtal för att stödja Guerrillans kamp mot regeringens förtryck:
20% av intäkterna av den olja som säljs i området.
Självstyre och fria val innom 10 år.
En kontakt med en vapen och medicin -leverantör.
Last edited by Majk on 24 Sep 2007, 23:19, edited 3 times in total.
Chief of Security, Berget 13-16
Game Management, Berget 6-12
CO/Game Master SF, Berget 3 & 5
Recon for Gen. Crashek, Berget 4
CO Tjetcheny Rebels, Berget 2
Project Assistant, Berget 1

User avatar
Majk
Berget Crew
Berget Crew
Posts: 181
Joined: 13 Jan 2007, 21:38
Location: H?rn?sand

Post by Majk » 24 Sep 2007, 14:48

Lördag 22/9

Info:
Då Civilian Militia öppnat eld mot GSF under natten råder längre ingen tvivel om att deras lojalitet väger över mot Guerrillan. Militia skall därför ej längre behandlas med försiktighet utan bekämpas med våld.
Governments underrätelsetjänst rapporterar om följande:
Guerrillan har starka kontakter med det mot government mobiliserande grannlandet.
Guerrillan har sålt de kärnvapenmissiler som i hemlighet förvarats i ammodepån intill Specksta.
Guerrillan skall genomföra en stor försäljning av styrchip till de missiler de tidigare sålt. Affären kommer att ske vid kusten runt 1300.
Civilian Militia kommer genomföra en affär med en lokal vapen och medicin försäljare. Affären kommer att genomföras runt 1300


Order Government:
Förhindra Guerrillans försäljning av statens styrchip för kärnvapenmissiler, tillfångata köparen och eliminera Guerrillan. Fortsätt stryp Civilian Militias tillgångar. Hitta CM och Guerrillans Gemensamma Camp. Försvara egen HQ.


Regeringsstyrkorna lider kraftiga förluster tidigt under dagen. Guerrillan lyckas genomföra sin affär med styrchip för kärnvapenmissiler. Köparen undkommer den lilla specialstyrka som sänts för att tillfångata honom. Guerrillaledaren undkommer trots att många av hans soldater elimineras. Specialstyrkans transport sprängs och därmed försenar specialstyrkans extration.

En liten spaningsstyrka sänds ut för att säkra Speckstaberget, övriga regeringstrupper tar hand om CM, bortsett från en mindre styrka som tilldelas bassäk. försöker hitta fientlig HQ och förhindra CMs deal. De lyckas tillfångata vapensäljaren och föra honom till HQ. Fiendens HQ hittas nära toppen av Vårdkasen. Militia lyckas dock slutföra affären innan försäljaren tillfångatas av Government. CM skickar även ut en patrull som gör en lyckad räd mot Governments HQ, de får tag på ännu mer förnödenheter men dessvärre så stryker vapensäljaren med under eldgivningen.

Government har nu endast två val, säkra oljan eller bekämpa Guerrillans och Civilian Militias gemensamma bas. De väljer den senare. Government gör en snabb klinisk räd gentemot fiendens bas, de eliminerar CMs ledare och tillfångatar guerrillaledaren.

Under natten så försöker Government transportera den tillfångatagne Guerrillaledaren över gränsen samtidigt som de bestämmer sig för att spränga oljefältet som finansierat Guerrillans motståndskamp.

En liten liten Specialstyrka sänds ut för att spränga oljefältet medan resterande Governments styrkor säkrar Guerrillaledarens färd ut ur krigszonen. Dessvärre möter Government kraftigt motstånd och tvingas avrätta fången för att inte riskera att han befrias. Den lilla specialstyrka som sänds ut lyckas dock spränga oljeriggen och Government har därmed strypt framtida upprorsmakares ekonomiska tillförsel.
Last edited by Majk on 26 Sep 2007, 16:57, edited 5 times in total.
Chief of Security, Berget 13-16
Game Management, Berget 6-12
CO/Game Master SF, Berget 3 & 5
Recon for Gen. Crashek, Berget 4
CO Tjetcheny Rebels, Berget 2
Project Assistant, Berget 1

User avatar
Majk
Berget Crew
Berget Crew
Posts: 181
Joined: 13 Jan 2007, 21:38
Location: H?rn?sand

Post by Majk » 24 Sep 2007, 14:56

23/9

Info
Piloten till General Daffy lyckas överleva. Piloten lägger beslag på viktiga regeringsdokument som inte får falla i orätta händer. trots att han lyckas ta sig till Governments HQ så har han tappat väskan med dokumenten.


Order: Säkra väskan.

Regeringens styrkor lyckas snabbt och kliniskt hämta hem väskan trots att många egna soldater skjuts ner då den Civila milisen och Guerrillan fått uppgifter om väskan och dess innehåll.
Chief of Security, Berget 13-16
Game Management, Berget 6-12
CO/Game Master SF, Berget 3 & 5
Recon for Gen. Crashek, Berget 4
CO Tjetcheny Rebels, Berget 2
Project Assistant, Berget 1

Post Reply